Kdyby hlupáků nebylo, kde by se brala moudrost?
-- Jan Ámos Komenský

Šťastný je člověk, kterého varuje cizí chyba.
-- Jan Ámos Komenský

Krátké a myšlenkově závažné formulace utkvívají v paměti žáků a čtenářů
nejlépe.
-- Jan Ámos Komenský

Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá.
-- Jan Ámos Komenský

Umění vládnout se zakládá na moudrosti, nikoli na síle, na opatrnosti,
nikoli na úskoku.
-- Jan Ámos Komenský

Veškeré kvaltování toliko pro hovado dobré jest.
-- Jan Ámos Komenský

Dobré slovo je také čin.
-- Ivan Sergejevič Turgeněv

Omyl je vždy nebezpečnější, když se k němu přidá něco pravdy.
-- Ivan Sergejevič Turgeněv

Štěstí se podobá zdraví. Dokud je máte, ani si ho nepovšimnete.
-- Ivan Sergejevič Turgeněv

Blízkého člověka pochopíme tehdy, když se s ním rozloučíme.
-- Ivan Sergejevič Turgeněv

Kdo chvíli stál, již stojí opodál, den žádný dvakrát se již nenarodí,
čin dvakrát nezraje.
-- Jan Neruda

Humor a satira jsou jako milenec a milenka: kde jednoho není, tam druhý
smutně hledí.
-- Jan Neruda

Vším bych chtěl být, jen ne budoucností; co se od té, ubohé, požaduje,
je už skoro nestydaté.
-- Jan Neruda

Pomlouvání nepřítomných je hlavní součástí našich rozhovorů. Kdyby se celé
lidstvo sešlo na jednom místě, za chvíli by nebylo o čem mluvit.
-- Jan Neruda

Bude-li každý z nás z křemene, je celý národ z kvádrů.
-- Jan Neruda

Známé naše národní pořekadlo přirovnává ženu k cibuli. Proto také pláčeme,
sotva jsme k ní přivoněli.
-- Jan Neruda

Kdo čte, ten myslí, kdo myslí, ten uvažuje.
-- Victor Hugo

Nejblíže všemu velkému stojí věčnost.
-- Victor Hugo

Popularita - to je sláva v drobných mincích.
-- Victor Hugo

Bůh stvořil jen vodu. Člověk stvořil víno.
-- Victor Hugo

-- Page 2 of 362 --

<<- First <- Previous ---- Next -> Last ->>